Giriş   |    Türkçe  |    English

YANGIN ÖNLEME VE KORUNMA DERNEĞİ (FPPA)

Yangın Önleme ve Korunma Derneği (FPPA) insanların can ve mallarını tehlikeye atan ve doğayı tehdit eden bir felaket olan yangınları önlemek, can ve mal kaybının önüne geçebilmek için gerekli olan önlemlerin yaygınlaştırılması amacı ile kurulmuş bir dernektir. 

Misyon

Ulusal yönetmelik ve standartlarla birlikte, Uluslararası kurum ve kuruluşlarla uyumlu eğitimlerle, yangından korunma ve önleme bilincini arttırmak, yaygınlaştırmak ve sektörün sürdürülebilirliğini ve küresel etkinliğini sağlamak.

Vizyon

Yangın Önleme ve Korunma Derneği (FPPA), insan ve mülk güvenliği konularında uluslararası bilgi birikimini Türkiye’ye getirmek, eğitim ve gelişim için akredite eğitimleri ilgililere sunmak ve Türkiye’de Yangın Önleme ve Korunma standartlarının geliştirilmesine destek vermek için sektöre öncülük etmek.

Değerlerimiz

Yangın Önleme ve Korunma Derneği (FPPA) Güvenilir, Bağımsız ve Tarafsız, Uzman, Proaktif, İşbirlikçi, Uluslararası bilgi transferi sağlayan ve Kar amacı olmayan bir kuruluştur.