Giriş   |    Türkçe  |    English

AMAÇLAR

YANGIN ÖNLEME VE KORUNMA DERNEĞİ AMAÇLARI

  1. Uluslararası standartlar ve iyi uygulamalar kapsamında, Ülkemizde yangın önleme, yangından korunma ve yangınla mücadele için faaliyetlerde bulunmak.
  2. Yangın önleme, korunma ve mücadele konularında, uluslararası çalışmaların ve oluşumların içerisinde yer alarak ülkemizi sivil toplum kolunda temsil etmek
  3. Ülkemizde yangın önleme, korunma ve mücadele konularında çalışan kişi ve kurumları bir araya getirerek, ülkemizde yangın sebebi ile ortaya çıkan can ve mal kaybını asgari seviyeye indirgemek için çalıştay, eğitim ve organizasyonlar düzenlemek.
  4. Toplumun her seviyedeki üyelerini, etkinlikler ve eğitimler ile yangın konusunda bilinçlendirmek.
  5. Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak, ülkemizde yangın standartlarının gelişmesine yardımcı olmak.
  6. Kuruluşlarla işbirliği içerisinde eğitim düzenlemek, danışmanlık sağlamak ve kamuoyu oluşturmak;
  7. Kültür varlıklarının yangın güvenliğinin sağlanması konusunda faaliyette bulunmak.
  8. Sektörü yurtiçi ve yurtdışında temsil etmek,
  9. Uluslararası kuruluşlara üye olmak,
  10. Üyelerine ve ilgili kurum ve kuruluşlara değer katacak hizmetler sunmaktır.